top of page

!ספר חדש

פרוזה

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

עיון

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

שירה ומחזות

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

הכיוון מזרח

בימת קדם היא הוצאת ספרים שהוקמה בשנת 1986. עד כה ראו אור יותר כ-34 כותרים של יצירה מקורית ישראלית, כששליש מהם פרסומים ראשונים למחבריהם. ההוצאה מהווה ניסיון ליצור הוצאת ספרים מזרחית, וחלק מהפרסומים שבה הפכו לאבני דרך בהגות על מזרחיות בישראל. ההוצאה מפרסמת סיפורת וספרי עיון וכל הספרים עוסקים בחוויה המזרחית בתוך החברה והתרבות הישראלית.

bottom of page