top of page

 

איצ'יקדנה שוברת שתיקה

60.00 ₪מחיר
  •  

  • אסופת סיפורים מרגשת ואינטימית על חיי נשים יוצאות הודו בישראל. הסיפורים פותחים צוהר מרתק אל מציאות שהייתה ועדיין חסומה מעינינו. האסופה היא עדות נדירה של חיים שהיו ואינם, במרחב המתעתע של עובדות, זיכרונות ומציאות בלתי אפשרית. מתוך סליחה והשלמה עם העולם הפטריארכלי בהודו ובישראל, ומבלי לחסוך מהקורא התרפקות רומנטית וכאב, מבקשות הנשים המספרות לשמר את הזיכרון, ובתוך כך, גם לבוא חשבון עם מציאות דכאנית.

    כתיבת הסיפורים נעשתה במסגרת פרויקט "נשים שוברות שתיקה" שיזמה והפיקה אילנה שזור, בית ספר לנשים, עמותה "קהילת נשים לומדת".

bottom of page