top of page

 

הכינור ואני - אשר כנפו

60.00 ₪מחיר
  • 2016

    על‭ ‬ידי‭ ‬שימוש‭ ‬בסיפורים‭ ‬ממהלך‭ ‬חייו,‭ ‬אשר‭ ‬כנפו‭ ‬עוסק‭ ‬בדרכו‭ ‬המיוחדת‭ ‬בנושאים‭ ‬שבחברה‭ ‬הישראלית‭ ‬הנם‭ ‬טעוני‭ ‬סטריאוטיפים‭ ‬‮–‬‭ ‬סאגת‭ ‬עלייתם‭ ‬של‭ ‬יהודי‭ ‬מרוקו;‭ ‬עליית‭ ‬הנוער‭ ‬לסוגיה;‭ ‬התנועות‭ ‬המפלגתיות‭ ‬השונות‭ ‬‮–‬‭ ‬חילוניות‭ ‬ודתיות‭ ‬‮–‬‭ ‬שקוששו‭ ‬בקרב‭ ‬בני‭ ‬הנוער‭ ‬העולים‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬לעשות‭ ‬לעצמן‭ ‬נפשות;‭ ‬התנועה‭ ‬הקיבוצית‭ ‬וחיי‭ ‬הקיבוץ;‭ ‬היחס‭ ‬הטעון‭ ‬בדעות‭ ‬קדומות‭ ‬של‭ ‬הממסד‭ ‬ובני‭ ‬הארץ‭ ‬כלפי‭ ‬יהודי‭ ‬מרוקו;‭ ‬וכן‭ ‬‮–‬‭ ‬היחס‭ ‬אל‭ ‬חובשי‭ ‬הכיפות‭. ‬

    הייחוד‭ ‬בספר‭ ‬זה‭ ‬הוא‭ ‬בכך,‭ ‬שכל‭ ‬הנושאים‭ ‬הללו‭ ‬באים‭ ‬לידי‭ ‬ביטוי‭ ‬כנובעים‭ ‬מאירועים‭ ‬יומיומיים‭ ‬שקרו‭ ‬בפועל‭ ‬בחיי‭ ‬המחבר, ‬ולכן‭ ‬הם‭ ‬אינם‭ ‬מובאים‭ ‬כהטפה‭ ‬או‭ ‬כאידיאולוגיה. ‬מצד‭ ‬אחר, ‬העובדה‭ ‬שהמחבר‭ ‬נזהר‭ ‬מלהטיף,‭ ‬אין‭ ‬פירושה‭ ‬שכל‭ ‬אותם‭ ‬נושאים‭ ‬כבדים‭ ‬אינם‭ ‬נידונים‭ ‬באומץ‭ ‬ובנחרצות,‭ ‬אבל‭ ‬הם‭ ‬נטולים‭ ‬ציניות‭ ‬או‭ ‬להט‭ ‬משיחי.‭ ‬כאמור,‭ ‬אווירה‭ ‬של‭ ‬נועם‭ ‬ושל‭ ‬פיוס‭ ‬שוררת‭ ‬בספר‭ ‬ועם‭ ‬זאת, ‬במקום‭ ‬שנדרשת‭ ‬ביקורת‭ ‬מצליפה‭ ‬כלפי‭ ‬אנשים, ‬מוסדות‭ ‬ותופעות,‭ ‬היא‭ ‬מושמעת‭ ‬בישירות,‭ ‬אבל‭ ‬בלי‭ ‬תוקפנות‭ ‬ובלי‭ ‬צדקנות‭ ‬ולרוב‭ ‬בהומור‭ ‬וברוגע‭.‬

bottom of page