top of page

 

יהודית ודמוקרטית - סמי שלום שטרית

60.00 ₪מחיר
  • 2014

    הספר‭ ‬הזה‭ ‬מצטרף‭ ‬לספריו‭ ‬הקודמים‭ ‬של‭ ‬המחבר ״המהפכה‭ ‬האשכנזית‭ ‬מתה״‭ ‬(בימת‭ ‬קדם)‭ ‬‬ו‭״‬המאבק‭ ‬המזרחי‭ ‬בישראל״‭ ‬(עם‭ ‬עובד)‭ ‬וכן‭ ‬למאמרים‭ ‬רבים,‭ ‬בכך‭ ‬שהוא‭ ‬שואל‭ ‬שאלות‭ ‬נוקבות‭ ‬על‭ ‬היחסים‭ ‬התרבותיים,‭ ‬האתניים‭ ‬והלאומיים‭ ‬בין‭ ‬יהודים‭ ‬לערבים‭ ‬ובין‭ ‬אשכנזים‭ ‬למזרחים,‭ ‬כמו‭ ‬גם‭ ‬בין‭ ‬מזרח‭ ‬ומערב‭ ‬בהקשר‭ ‬הישראלי.‭ ‬הספר‭ ‬מבקש‭ ‬לפענח‭ ‬את‭ ‬הצירוף‭ ‬הטעון‭ ‬״מדינה‭ ‬יהודית‭ ‬ודמוקרטית״,‭ ‬שהוא‭ ‬עמוד‭ ‬מרכזי‭ ‬בזהות‭ ‬היהודית‭ ‬בישראל,‭ ‬באמצעות‭ ‬בחינת‭ ‬מערכת‭ ‬החינוך‭ ‬הישראלית‭ ‬דרך‭ ‬הפריזמה‭ ‬של‭ ‬הערכים‭ ‬הדמוקרטיים‭ ‬העומדים‭ ‬בבסיסה‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬חברה‭ ‬דמוקרטית,‭ ‬או‭ ‬לפחות‭ ‬מהווים‭ ‬אתגר‭ ‬אמיתי‭ ‬ומתמיד‭ ‬עבורה:‭ ‬חירות,‭ ‬צדק‭ ‬ושוויון.‭ ‬באמצעות‭ ‬התבוננות‭ ‬היסטוריו–פוליטית‭ ‬במבניה‭ ‬ובתשתיותיה‭ ‬של‭ ‬מערכת‭ ‬החינוך‭ ‬הישראלית,‭ ‬אך‭ ‬בעיקר‭ ‬בתכניות‭ ‬הלימודים‭ ‬שלה,‭ ‬הספר‭ ‬חושף‭ ‬ועומד‭ ‬על‭ ‬טיבן‭ ‬של‭ ‬הנחות‭ ‬היסוד‭ ‬היהודיות,‭ ‬הלאומיות‭ ‬והתרבותיות‭ ‬בבסיסם‭ ‬של‭ ‬מערכת‭ ‬חינוך‭ ‬זו‭ ‬ותוכני‭ ‬הלימוד‭ ‬שלה.‭ ‬המחבר‭ ‬פותח‭ ‬את‭ ‬החיבור‭ ‬במסעו‭ ‬האישי‭ ‬במערכת‭ ‬החינוך‭ ‬בגן‭ ‬הילדים,‭ ‬כילד‭ ‬עולה‭ ‬חדש‭ ‬ממרוקו,‭ ‬דרך‭ ‬שנותיו‭ ‬בבית–הספר‭ ‬וכסטודנט‭ ‬ועד‭ ‬לעבודתו‭ ‬כמנהל‭ ‬בית–ספר‭ ‬אלטרנטיבי.‭ ‬

bottom of page