top of page

מתוך הקדמת העורך

במפגשיי עם מורים ותלמידים וברשימותיי על החינוך והתרבות בישראל, אני מדגיש את הצורך החשוב לאזן את תכניות הלימודים בין מזרח ומערב, כמו גם בין נשים וגברים, ובין ערבים ויהודים. כאשר אני מדבר בפני מורים על העובדה המדהימה שבתכנית הלימודים בספרות יש פחות מעשרה יוצרים מזרחים מתוך כשלוש מאות בסך הכל, תמיד יימצא מישהו שישאל "ואתה מכיר יותר מעשרה?" בפעמים הראשונות שהשאלה הופנתה אליי, הייתי משוכנע שהכוונה צינית ואף לעגנית, אך עד מהרה גיליתי שאכן מאמינים רוב המורים והמורות שאין בנמצא יותר מעשרה יוצרים ויוצרות מזרחים בעת החדשה. רק כאשר החלו פונות אליי מורות בבקשת עזרה להגיע לעוד יוצרים מזרחים, הבנתי שהוצאת אסופה כזו היא עניין בלתי נמנע. זהו כורח יחסי הדיכוי התרבותי בישראל. מעשה של שחרור, אם תרצו.

מאה שנים מאה יוצרים - כרך א׳

60.00 ₪מחיר
 • עורך ראשי - סמי שלום שטרית

  עורכת משנה - אורלי אשכול-מיכלין

  כרך סיפורת א' 1998

  הקדמה – סמי שלום שטרית

  יהודה בורלא

  • אתנן 
  • מי במים

  יצחק שמי     

  • בין חולות הישימון 

  שושנה שבבו 

  • השיקוי המופלא של שמחה
  • ערירי    

  דוד בן-שמור 

  • מתוך  "אהבה ואיבה"

  מרדכי טביב   

  • סעדה  

  שלום מדינה

  • צימוק סיני  
  • הולדתו של משיח 

  שמעון בלס

  • אִיה – מתוך "אותות סתיו" 
  • ניר שוחט
  • פחי נפש 
  • קפה ומזלות

  נסים רג'ואן

  • זיכרונות מחנות ספרים בבגדָד

  יעקב יהושע

  • מתוך "ירושלים הישנה בעין ובלב" 

  יצחק בר-משה

  • אחמד והרופא

  סמי מיכאל

  • מתוך "ויקטוריה"

  שלמה קאלו 

  • מרי  – מתוך "כחוט השני" 

  שמחה זרמתי-עצטה 

  • אשת לוט 
  • מה חסר לו? 

  עודד בורלא 

  • מכתבים לליאורה

  אלי עמיר               

  • מתוך "תרנגול כפרות"              
  • מתוך "אהבת שאול"       

  אהרון אלמוג  

  • על הימים שנחשבתי לנער מופרע
  • סיפור על התהלוכה הרוקדת
  • על דוד מושה ודוד משה 

  שלום דרוויש  

  • מתוך "פריים פריים" 

  אמנון שמוש     

  • גלגלי העולם 
  • כאמל אפנדי שב לבת-ים  

  אחרית דבר – פרופ' עמיאל אלקלעי

bottom of page