top of page

 

מפעל‭ ‬הפה‭ ‬והטלפיים - אברהם בר-אב (בן-טאטה)

50.00 ₪מחיר
  • 2015

    מפעל‭ ‬הפה‭ ‬והטלפיים‭ ‬הוא‭ ‬השני‭ ‬בסדרת‭ ‬מחזות‭ ‬קצרים‭ ‬לבני‭ ‬הנעורים‭ ‬(אחרי‭ ‬רוח‭ ‬אדמה‭ ‬ורוח‭ ‬קרקס,‭ ‬בימת‭ ‬קדם‭ ‬‮–‬‭ ‬הוצאת‭ ‬ספרים ‭ ‬.(2015‬המחזה‭ ‬ההומוריסטי‭ ‬מעלה‭ ‬את‭ ‬תלאותיה‭ ‬של‭ ‬קבוצת‭ ‬חיות‭ ‬שמאסה‭ ‬בשחיתות‭ ‬החברתית‭ ‬ונמלטה‭ ‬לעבי‭ ‬היער.‭ ‬שם,‭ ‬בהנהגתו‭ ‬של‭ ‬הינשוף‭ ‬החכם,‭ ‬הם‭ ‬מבקשים‭ ‬להקים‭ ‬כעין‭ ‬״קיבוץ‭ ‬של‭ ‬חיות״‭ ‬המבקשות‭ ‬לממש‭ ‬את‭ ‬השוויון‭ ‬ברמה‭ ‬מיטבית‭ ‬של‭ ‬״וגר‭ ‬זאב‭ ‬עם‭ ‬כבש״.‭ ‬עד‭ ‬מהירה‭ ‬מתגלעים‭ ‬הקונפליקטים:‭ ‬עימותים‭ ‬בין‭ ‬צמחונים‭ ‬לאוכלי‭ ‬בשר, ‬בין‭ ‬בטלנים‭ ‬לחרוצים,‭ ‬ופושים‭ ‬הרכילות,‭ ‬הפלגנות,‭ ‬והקנאה.‭ ‬הינשוף‭ ‬מורה‭ ‬כי‭ ‬למען‭ ‬השוויון‭ ‬‮–‬‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬לוותר‭ ‬על‭ ‬המיוחד‭ ‬והמאפיין‭ ‬אותו.‭ ‬התרנגול‭ ‬על‭ ‬הכרבולת,‭ ‬השועל‭ ‬על‭ ‬הזנב‭ ‬וכולם‭ ‬על‭ ‬כסות‭ ‬הפרווה‭ ‬או‭ ‬הנוצות.‭ ‬כאשר‭ ‬מתברר‭ ‬שהאחידות‭ ‬הכפויה‭ ‬איננה‭ ‬מניבה‭ ‬אחדות‭ ‬פורץ‭ ‬״מרי‭ ‬אזרחי״‭ ‬נגד‭ ‬הנהגתו‭ ‬של‭ ‬הינשוף.‭ ‬סיפורן‭ ‬של‭ ‬החיות‭ ‬מציף‭ ‬קונפליקטים‭ ‬וקרעים‭ ‬חברתיים‭ ‬מן‭ ‬הסוג‭ ‬שעמם‭ ‬מתמודדת‭ ‬החברה‭ ‬הישראלית‭ ‬בכלל‭ ‬והקיבוצית‭ ‬בפרט‭ ‬מאז‭ ‬הקמתן.‭‬

bottom of page