top of page

 

תה עם נענע - אשר כנפו

60.00 ₪מחיר
  • 2014

    בשקידה‭ ‬ובאמונה‭ ‬שט‭ ‬אשר‭ ‬כנפו‭ ‬אל‭ ‬כל‭ ‬ריכוז‭ ‬של‭ ‬מרוקאים‭ ‬שמצא,‭ ‬אם‭ ‬בארץ‭ ‬ואם‭ ‬בחוץ‭ ‬לארץ,‭ ‬כדי‭ ‬להציל‭ ‬מן‭ ‬הנשייה‭ ‬אלמנטים‭ ‬של‭ ‬תרבות‭ ‬הנכחדת‭ ‬והולכת.‭ ‬התרבות‭ ‬המזרחית‭ ‬המסורתית‭ ‬חטפה‭ ‬במאה‭ ‬העשרים‭ ‬שתי‭ ‬מהלומות:‭ ‬תחילה‭ ‬בא‭ ‬הקולוניאליזם‭ ‬האירופי‭ ‬ותבע‭ ‬והטביע‭ ‬את‭ ‬עליונותו‭ ‬התרבותית‭ ‬על‭-‬פני‭ ‬התרבות‭ ‬המקומית‭ ‬‮–‬‭ ‬בארצות‭ ‬המגרב‭ ‬אלו‭ ‬היו‭ ‬הצרפתים‭ ‬‮–‬‭ ‬ואחריו‭ ‬בא‭ ‬המחיקון‭ ‬הציוני‭ ‬שביקש‭ ‬באמצעות‭ ‬מדיניות‭ ‬כור‭ ‬ההיתוך‭ ‬להשכיח‭ ‬מיהודי‭ ‬הגולה‭ ‬את‭ ‬תרבויות‭ ‬ארצות‭ ‬המוצא‭ ‬שלהם‭.‬

    לכן,‭ ‬במלאכת‭ ‬האיסוף‭ ‬המסורה‭ ‬שלו‭ ‬של‭ ‬אותם‭ ‬מאות‭ ‬קטעי‭ ‬הומור,‭ ‬אשר‭ ‬כנפו‭ ‬למעשה‭ ‬עוסק‭ ‬בהצלה.‭ ‬על‭-‬אף‭ ‬שלרוב,‭ ‬סיפורי‭ ‬עם‭ ‬מלגלגים‭ ‬לכל‭ ‬בדיקה‭ ‬גנטית‭ ‬ומסתירים‭ ‬את‭ ‬מוצאם‭ ‬בצניעות‭ ‬ערמומית,‭ ‬אשר‭ ‬כנפו‭ ‬מצא‭ ‬לנכון‭ ‬לתרום‭ ‬את‭ ‬חלקו‭ ‬בגאולה‭ ‬בהביאו‭ ‬דברים‭ ‬בשם‭ ‬אומרם:‭ ‬לכל‭ ‬סיפור‭ ‬ומעשייה‭ ‬יש‭ ‬אימא‭ ‬או‭ ‬אבא.‭ ‬גם‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬הורים‭ ‬מולידים,‭ ‬לפחות‭ ‬הורים‭ ‬מאמצים‭ ‬‮–‬‭ ‬דהיינו‭ ‬מְסַפּרים‭. ‬בעריכה‭ ‬עדינה‭ ‬ולא‭ ‬משתלטת‭ ‬משמש‭ ‬אשר‭ ‬כנפו‭ ‬אוזן‭ ‬קשבת‭ ‬לאינספור‭ ‬מספרים‭ ‬המעניקים‭ ‬מגוון‭ ‬סגנוני‭ ‬ותחושה‭ ‬של‭ ‬אותנטיות‭. ‬בספרות‭ ‬העממית‭ ‬כל‭ ‬מספר‭ ‬הוא‭ ‬גם‭ ‬בבחינת‭ ‬יוצר,‭ ‬וכך‭ ‬מלבד‭ ‬אוזן‭ ‬כרויה‭ ‬נתן‭ ‬כנפו‭ ‬המלקט‭ ‬פה‭ ‬לנרטיבים‭ ‬רבים‭ ‬ומגוונים.‭ ‬בלי‭ ‬להתהדר‭ ‬ביומרה‭ ‬אקדמית‭ ‬ובלי‭ ‬ליפול‭ ‬בפח‭ ‬הפדנטיות‭ ‬של‭ ‬חוקרי‭ ‬פולקלור,‭ ‬כנפו‭ ‬יצר‭ ‬למעשה‭ ‬יצירה‭ ‬מחקרית.‭ ‬בדרך‭ ‬זו,‭ ‬בצד‭ ‬ההנאה‭ ‬שבקריאה‭ ‬״תה‭ ‬עם‭ ‬נענע״,‭ ‬הוא‭ ‬גם‭ ‬כר‭ ‬להיכרות‭ ‬נרחבת‭ ‬של‭ ‬הווי‭ ‬חיים‭ ‬אותנטי‭ ‬שיכול‭ ‬לשמש‭ ‬כל‭ ‬חוקר‭ ‬או‭ ‬חוקרת‭ ‬המבקשים‭ ‬להכיר‭ ‬לעומק‭ ‬את‭ ‬חיי‭ ‬יהודי‭ ‬מרוקו. ‬אני‭ ‬בטוח‭ ‬שחוקרים‭ ‬רבים‭ ‬ישתמשו‭ ‬באוסף‭ ‬הזה‭ ‬כבסיס‭ ‬לעבודתם.

    מתוך‭ ‬המבוא‭ ‬של‭ ‬יצחק‭ ‬גורמזאנו‭ ‬גורן

bottom of page